Fotografica Doesburg
De plaats voor fotografica

Foto's van Fotografica 

 

Onderstaand  op de foto Roel Fokken, geschoten tijdens de Franse openlucht Fotograficamarkt in Bièvres. Roel Fokken is initiator van o.a.

  • de Fotografica beurs in de Mosterdhoeve van 1982 tot en met 2012

  • Fotografica Museum Doesburg  in de Commanderije van 1985 >< 2001

  • Fotografica Museum Doesburg in Huys OpteNoort van 2003><2010

  • Internationale Openlucht Fotografica Markt Doesburg sinds 1995

 

Onderstaand een impressie van de afgelopen Internationale Openlucht Fotografica Markten in het fraaie historische centrum van het Gelderse Doesburg.

 

 


Hiernaast een fraai portret van Ben van Eck uit Amsterdam met 'n mooie houten reiscamera voorzien van een compound (pneumatisch) sluitermeganiek.

Hij poseerde in augustus 2006 voor de lens van Ineke Oolders - Bierens die ons recent toestemming gaf deze foto op onze site te kunnen plaatsen.Onderstaand een foto-impressie van © Peter Derks die met zijn op de markt aangekochte Contax IIa direct begon te testen.

 

 


Heeft u ook beeldmateriaal van onze Internationale Openlucht Fotografica Markt in Doesburg en wil ze - om niet - op onze site publiceren ?!?

Stuur ons een emailbericht en wij zoeken contact met u.

Above the photo Roel Fokken, shot during the French open air Fotograficamarket in Bièvres. Roel Fokken is the initiator of :

  • the Fotografica fair in the Mosterdhoeve from 1982 to 2012
  • Photography Museum Doesburg in the Commanderije from 1985 >< 2001
  • Photography Museum Doesburg in Huys OpteNoort from 2003><2010
  • International Outdoor Photographa Markt Doesburg since 1995

Further an impression of the recent International Open Air Photographica Markets in the beautiful historic center of Doesburg in Gelderland.

At the bottom on the left is a beautiful portrait of Ben van Eck from Amsterdam with a beautiful wooden travel camera fitted with a compound (pneumatic) shutter mechanism.
He posed in August 2006 for the lens of Ineke Oolders - Bierens, who recently gave us permission to place this photo on our site.


Do you also have images of our International Open Air Photographic Market in Doesburg and would you like to publish them - free of charge - on our site?!?

Send us an email and we will contact you.