shopify analytics tool
 
Fotografica Doesburg
De plaats voor fotografica

Aanvraagformulier

 

Aanvraagformulier voor de eerstvolgende Internationale Openlucht Fotografica Markt in 't centrum van 't Gelderse Doesburg (voorlaatste zondag van augustus).

Door het insturen van uw aanvraagformulier gaat u akkoord met het gebruik van de door u ingevulde gegevens in het kader van AVG. Fotografica Doesburg zal op geen enkele wijze de haar beschikbaar gestelde data aan derden verstrekken, anders dan ná overleg met betrokkene.

Let op : vanwege Covid-19 zal de organisatie medio juni 2020 n.a.v. besluitvorming van de overheid en advisering door het RIVM beslissen óf de 26ste internationale openlucht fotograficamarkt daadwerkelijk zal plaatsvinden. Mocht u al een aanvraag hebben ingediend, zal u daarover worden geïnformeerd.

Note: because of Covid-19, the organization will decide mid June 2020 on the basis of Government decision-making and advice from RIVM (the Dutch National Institute for Public Health and the Environment) whether the outdoor 26th international photographica market will actually take place. You will be notified if you have already submitted an application.

Requestform for the next International Outdoor Photographicamarket in the city centre of Doesburg (forlast Sunday of August).

By submitting your application form you agree to the use of the information you have entered in the context of GDPR. Fotografica Doesburg will not provide the data made available to third parties, other than after consultation with the person concerned.