shopify analytics tool
 
Fotografica Doesburg
De plaats voor fotograficaLet op : vanwege Covid-19 maatregelen werd dit aanvraagformulier per 22apr20 geblokkeerd omdat de geagendeerde fotograficamarkt in 2020 NIET zal doorgaan. Mocht u al een aanvraag hebben ingediend, zal u daarover worden geïnformeerd.


NOTE: due to Covid-19 measures, this application form was blocked as of 2020, April 22nd because the scheduled photographica market will NOT take place in 2020. You will be notified if you have already submitted an application.