Fotografica Doesburg
De plaats voor fotografica

Fotografica Doesburg

Na jaren met als domeinnaam Fotografica Museum Doesburg over 't world wide web te zijn gegaan, zijn we in 2015 van provider verhuisd.

Meteen de gelegenheid om het woord Museum uit onze domeinnaam te schrappen.

We gaan verder onder de naam Fotografica Doesburg en hebben de site wat opgefrist.

Kenden we in Doesburg een Regionale Fotografica Beurs, doorgaans in januari van elk jaar en ook een voor die tijd uniek Fotografica Museum is het thans enkel nog de Fotografica Winkel en de Internationale Openlucht Fotografica Markt in het fraaie historische centrum van het Gelderse Doesburg.

Via de bovenliggende tabbladen leiden wij u door onze wereld van Fotografica Doesburg. Veel leesplezier en wellicht tot in Doesburg.After years of roaming the world wide web with the domain name Fotografica Museum Doesburg, we moved from provider in 2015.

Immediately the opportunity to delete the word Museum from our domain name.

We will continue under the name Fotografica Doesburg and have refreshed the site a bit.

We used to have a Regional Fotografica Fair in Doesburg, usually in January of every year and also a unique Fotografica Museum for that time, it is now only the Fotografica Shop and the International Open Air Fotografica Market in the beautiful historic center of Doesburg in Gelderland.

Via the parent tabs we guide you through our world of Fotografica Doesburg. Enjoy reading and maybe see you in Doesburg.